ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : IBAN : GR4701722300005230083434973     Καλούδη Χρυσή - Αποστόλου Κων/νος Ο.Ε.

                              ACCOUNT: 5230083434973          Καλούδη Χρυσή - Αποστόλου Κων/νος Ο.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ : GR7201108400000084000331201        Καλούδη Χρυσή - Αποστόλου Κων/νος Ο.Ε.

                              ACCOUNT: 84000331201   Καλούδη Χρυσή - Αποστόλου Κων/νος Ο.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK : IBAN: GR5602603500000420200634271      Καλούδη Χρυσή - Αποστόλου Κων/νος Ο.Ε.

                               ACCOUNT: 0026.0350.42.0200634271          Καλούδη Χρυσή - Αποστόλου Κων/νος Ο.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA : GR3301407180718002002011396       KS MOBILE ACCESSORIES

Για την αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης μέσω e-mail αποκλειστική χρήση της διεύθυνσης   payments@aksessories.gr